شرکت گسترش ماشین نیکان

تأمین ماشین آلات با کیفیت بالا و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب

اهداف و سیاستهای شرکت همواره بر این موضوع استوار بوده است که ماشین آلات کشاورزی با توانایی بالا و کیفیت مطلوب به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور تزریق تا هرچه بهتر در توسعه کشاورزی کشورمان سهمی هر چند اندک ایفا نماید.

 • تامین ماشین آلات با کیفیت بالا
 • ارائه خدمات پس از فروش مطلوب
 • توسعه و مکانیزاسیون خدمات کشاورزی

محصولاتگسترش ماشین نیکان

نظرات برخی از مشتریان ما

با ارائه نظرات سازنده خود ما را یاری نمایید
 • 01 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 01
 • 02 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 02
 • 03 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 03
 • 04 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 04
 • 05 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 05
 • 06 Our construction management professionals organize, lead and manage the people, materials and processes of construction utilizing the latest technologies within the industry.

  LENNIE LAZENBY 06

شرکای تجاری ما

loading